Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Turunlahden perhepäivähoito / Tmi Turunlahti

Tämä on Tmi Turunlahden (Y-tunnus: 2699030-5) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 8.3.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Turunlahti
Minttu Turunlahti
Jenni Turunlahti
turunlahti@gmail.com
http://www.turunlahti.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Minttu Turunlahti
minttu@turunlahti.com
p.0409661818

3. Rekisterin nimi

Turunlahden perhepäivähoidon asiakasrekisteri (tietosuojaseloste tästä löytyy erikseen yrityksen dokumenteista)
Turunlahden verkkosivujen käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen luovuttaminen Turunlahdelle on turvallista. Tällä tietosuojakäytännöllä haluamme osoittaa, miten varmistamme henkilötietojesi käsittelyn voimassa olevan henkilötietolain mukaan.

Turunlahden verkkosivuilla kerätään henkilötietoja ainoastaan yhteydenottosivulla, jossa on mahdollista jättää yhteystietonsa yhteydenottolomakkeessa.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisten yhteydenottojen hoitamiseksi.

Verkkosivujen (wordpress) evästekäytännöistä kerrotaan erillisessä dokumentissa, joka löytyy täältä.

Yksittäisten kävijöiden vierailuhistoria on anonymisoitua.

Rekisterinpitäjänä Tmi Turunlahti vastaa henkilötietojen käsittelystä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– Nimi / yhteystiedot
– Viesti

Tietoja säilytetään kirjanpitolain (1336/1997, 2. luku, 10§) mukaisesti kuusi vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä yhteydenottolomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tilanteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti (mm. lukollinen kaappi ja Internet-palvelimien fyysinen ja digitaalinen tietoturva). Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).