Meiltä voit tilata kursseja, työpajoja, tapahtumia, luentoja, tekstejä ja materiaalia liittyen lasten ja nuorten kanssa tehtävään sanataiteeseen, kirjallisuuslähtöiseen sanataidekasvatukseen, lukemiseen innostamiseen ja yhteisölliseen sanataidetyöskentelyyn eri kohderyhmien parissa.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Lukutaitoprojektin sanataideakatemia
(2021-22)

 

Yhteistyössä Turun kaupungin Suuntaa lukemiseen! -hankkeen ja Kirjan talo ry:n kanssa järjestettiin lasten ja nuorten parissa toimivalle ohjaavalle henkilöstölle suunnattu 24 tunnin laajuinen koulutuskokonaisuus, jossa annettiin työkaluja sanataidesisältöjen lisäämiseen omassa työssä.

Lukutaitoprojektin sanataideakatemialaisia Ruissalossa keväällä 2021. Kuvaaja: Henrik Hurme

Lasten muuttuva puistorunokirja
(2021)

Lasten muuttuva puistorunokirja (2021)

Turun linnan puisto muuttui heinäkuussa 2021 suureksi ja eläväksi runokirjaksi, kun lapsiperheille suunnattu ja yleisöä osallistava sanataideteos Lasten muuttuva puistorunokirja valtasi viiden päivän ajaksi historiallisen puistoalueen. Teos koostui kahdestakymmenestä Turunlahden sanaversomon tuottamasta luonto- ja ympäristöaiheisesta aukkorunosta, joita jokainen tapahtumakävijä sai lukea tai täyttää haluamallaan tavalla ja vaikuttaa siten itse puistorunokirjan sisältöön.


Lasten muuttuva puistorunokirja oli osa Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n Taiteiden kesä -hanketta, jonka rahoittajana toimi Suomen Kulttuurirahasto. Taiteiden kesä -kirjan verkkoversio löytyy täältä!

Nykytunteen museo (2021-)

Valtioneuvoston Suomi toimii -hankkeen toteuttamassa maailman ensimmäisessä virtuaalisessa museossa, Nykytunteen Museossa, on esillä kuuden eri taiteilijan erilaisia pandemia-aikaisia tunnetiloja kuvastavia teoksia. Mukana on myös Turunlahden sanaversomon tuottaman Lasten muuttuvan puistorunokirjan aukkorunoja, jotka on valittu mukaan kuvaamaan ilon tunnetta.