TOIMINTA

RUOKAILU ULKOILU LIIKUNTA ITSEILMAISU KIELEN KEHITYS

MONIMEDIATAIDOT TURVALLINEN TILA KÄDENTAIDOT JA TAIDEKASVATUS

VARHAISKASVATUSPÄIVÄ

Hoitomuotona perhepäivähoito antaa hyvän mahdollisuuden yksilölliseen hoitoon ja lämpimiin ihmissuhteisiin lasten ja aikuisten kesken. Toimintaamme ohjaa ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma, joka laaditaan ryhmän käyttöön varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana on oma ryhmämme. Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä vanhempien ja lasten kanssa. Keskeisiä arvoja päivähoitoyksikössämme ovat oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, yhdenvertaisuus, turvallisuus ja osallisuus.

67085196_743533432729472_7726932175966175232_n