SANATAIDE VARHAISKASVATUKSESSA

Turunlahden perhepäivähoito on Suomen ainoa kokoaikaista sanataidepainotteista varhaiskasvatusta tarjoava (perhe)päiväkoti. Lorut, runot, sadut ja mielikuvitusmaailmat rikastavat päivittäistä arkeamme ja innostavat lapsia luovaan itseilmaisuun. Lasten kielelliset taidot ja sanavarasto kehittyvät luontevasti, kun kielellä leikittely on mukana kaikessa päivittäisessä toiminnassa. 
Yksi ryhmän lasten lempipuuhista on sadutus. Sadutuksessa lapsi kertoo aikuiselle tarinan, joka kirjoitetaan sellaisenaan ylös ja luetaan lopuksi yhdessä ääneen. Sadutus toimii hyvänä välineenä tutustua lasten omiin mielikuvitusmaailmoihin ja pieniä mieliä askarruttaviin asioihin. Toisinaan ryhmän saduilla ja runoilla ilahdutetaan myös ystäviä ja tuttavia. Turunlahden perhepäivähoidon lapsiryhmä on esimerkiksi satukirjeenvaihdossa Saksan Frankfurtin Suomi-koululaisten kanssa. 
Perhepäiväkodissa luetaan paljon kirjoja, sillä laadukas lastenkirjallisuus tukee varhaiskasvatusryhmän vaihtuvia projekteja ja jokapäiväistä oppimista. Lukuhetket myös tuovat mukavia mahdollisuuksia rauhoittumiseen ja hiljentymiseen. Ryhmän käyttämistä kirjoista sekä toteuttamista projekteista voi lukea lisää Turunlahden sanataideblogista!