KÄDENTAIDOT JA TAIDEKASVATUS

Perhepäiväkodissa tarjotaan lapselle mahdollisuuksia harjoittaa ja opetella kädentaitoja, kuten piirtämistä, maalaamista, askartelua ja leipomista. Toiminta toteutetaan lapsen yksilöllinen kehitystaso huomioiden. Lapselle tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia niin vapaaseen luomiseen ja omaan ideointiin kuin myös ohjeiden noudattamisen harjoitteluun. Piirrokset ja muut tuotokset kootaan lapsen henkilökohtaiseen kansioon. Lasta kannustetaan myös nauttimaan taiteen eri muodoista ja ilmaisemaan itseään taiteen keinoin.
lohikäärme