ITSEILMAISU

Lapsi ilmaisee itseään monin tavoin leikin lomassa. Varhaiskasvatuspäivän aikana lapselle tarjotaan monipuolisia välineitä ja kannustava ilmapiiri itseilmaisuun esimerkiksi musiikin, sanataiteen tai kädentaitojen avulla.  Itseilmaisua harjoittelemalla lapsen käsitys itsestä selkiytyy ja rohkeus kasvaa.
DSC_0001_162