ITSEILMAISU

Lapsi ilmaisee itseään monin tavoin leikin lomassa. Hoitopäivän aikana lapselle tarjotaan myös välineitä ja kannustava ilmapiiri itseilmaisuun. Pienen ryhmän laulutuokiossa on turvallista osallistua ja esiintyä. Itseilmaisua harjoittelemalla lapsen käsitys itsestä selkiytyy ja rohkeus kasvaa. Hoitoryhmässä valmistellaan myös puolivuosittain esityksiä kevät- ja joulujuhliin.
DSC_0001_162